Schrijf je nu in!

 

Wil jij ook graag sporten bij een van de leukste sportclubs uit het Oldambt? Dat kan! Meld je nu aan via onderstaand inschrijfformulier. Vragen over het lidmaatschap? Deze kun je sturen naar info@svdrieborg.nl.

 
 
Je lidmaatschap
 
Voetbal - Veld AlgemeenVolleybal - Zaal: RecreatiefVolleybal - Zaal: CompetitieGymnastiek - GymnastiekGymnastiek - BasisturnenGymnastiek - Acrobatische GymnastiekGymnastiek - SelectieturnenNiet-spelend (bijvoorbeeld trainers, scheidsrechters en vrijwilligers)
 
 
Voormalig of huidige vereniging
 
Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB, KNGU of NEVOBO?
 
NeeJa
Vul indien bekend onderstaande gegevens in.
 


 
 
Je gegevens
 
ManVrouw


 
 
Adres
 


 
 
Contact
 


 
 
Betaling contributie
 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van S.V. Drieborg.
 
Contributie is altijd voor een héél verenigingsjaar verschuldigd. De vereniging zal maandelijks een evenredig contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nodig. Wij schrijven uw contributie rond de 26e van iedere maand automatisch van uw rekening af.
 

 
Wordt je contributie betaald door het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact op met de penningmeester per e-mail via info@svdrieborg.nl.
 
 
Opmerkingen
 
Heb je iets dat je aan de ledenadministratie van S.V. Drieborg wilt meegeven? Geef dat hier dan even aan.
 

 
 
Privacyverklaring
 
Lees de onderstaande privacyverklaring goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaring staat hoe S.V. Drieborg omgaat met persoonsgegevens.
 
Privacyverklaring S.V. Drieborg (Mei 2018)
 
 
Ondertekening
 
Je dient dit formulier digitaal te ondertekenen door de onderstaande gegevens in te vullen. Nog géén 16 jaar? Laat dit formulier dan ondertekenen door je ouder(s) of gezagshouder(s).
  
Door ondertekening van dit formulier geeft je toestemming aan S.V. Drieborg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens contributie en overige bedragen, en je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van S.V. Drieborg.

Als je het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
 
 
Opzeggen lidmaatschap
 
Je lidmaatschap wordt automatisch per seizoen verlengd, tenzij je vóór 1 juni schriftelijk opzegt bij het bestuur. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar info@svdrieborg.nl. Geef daarbij je NAW-gegevens en de reden van opzegging door. Het lidmaatschap wordt dan per 1 juli beëindigd en je ontvangt hiervan een bevestiging. Komt de opzegging na 1 juni bij ons binnen dan blijft de jaarlijkse contributiebijdrage volledig verschuldigd. Opzeggen kan op elk moment in het jaar. Je lidmaatschap eindigt echter altijd per 30 juni.
 
 
Regelementen
 
Lid worden van een vereniging is niet hetzelfde als een contract sluiten met een bedrijf. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.
 
 
Om veiligheidsredenen vragen wij u om de onderstaande code exact over te nemen. Dit is om SPAM tegen te gaan.
captcha

Hoofdsponsor