Aan alle leden en liefhebbers van SV Drieborg,

Na een heerlijke winterstop zijn de voetballers, volleyballers en de gym-afdeling weer van start gegaan. Wij wensen iedereen nogmaals een sportief en gezond 2019! Voor het aankomende jaar hebben we een aantal zaken waar we als vereniging of als bestuur mee aan de slag zullen gaan. Hieronder een korte samenvatting.

Tijdens de laatste ledenvergaderingen hebben we het uitgebreid gehad over de invoering van het nieuwe contributiehuis. De nieuwe opzet is dan nu ook daadwerkelijk vanaf 1 januari 2019 ingevoerd. Het doel van deze wijziging was om toekomstbestendig te zijn op zowel administratief als financieel gebied. Door het toepassen van een kortingsstelsel wijzigen er enkele contributiebedragen. Er is op basis van een berekening gekozen voor het volgende kortingssysteem: 1e sport kost 100% van het nieuwe vastgestelde contributiebedrag. De 2e sport kost 50% van het vastgestelde bedrag. De 3e kost 40% van het vastgestelde bedrag. De vierde en verdere sporten kosten 20% van het vastgestelde bedrag. De eerste sport is altijd de duurste en zo verder aflopend.

Met het invoeren van bovenstaand stelsel worden de kosten eerlijker en evenwichtiger verdeeld over alle leden. Er zijn naast dit systeem echter nog enkele combinatie-kortingen, dit zijn junioren voetbal + gym; turnen + acro en de combinatie gym + turnen B. Hier is voor gekozen om voor de junioren de instapdrempel zo laag mogelijk te houden om zo voldoende doorstroming te behouden voor de toekomst.
We zullen tevens deelnemen aan een pilot programma “Vrijwilligersbeleid” van het Huis voor de Sport. We zullen op zoek gaan naar oplossingen om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk vrijwilligers houden en daarnaast vrijwilligers kunnen werven. De laatste jaren zijn wij zeer verwend geweest met het grote aantal vrijwilligers dat klaar staat voor de vereniging. We kunnen echter niet op onze lauweren rusten en zullen hier richting de toekomst dan ook hard mee aan de slag moeten.
We proberen gaandeweg 2019 met een nieuw kassa-systeem te gaan werken. De bedoeling hiervan is om het voor de vrijwilligers eenvoudiger-, voor de penningmeester inzichtelijker-, voor de leden sneller- en in de toekomst pin-betalingen mogelijk te maken.

In de kantine is er een nieuwe tapinstallatie geplaatst, deze nieuwe tap maakt het voor de vrijwilligers eenvoudiger om de fusten te vervangen. Tevens bespaart de nieuwe koeling ons een hoop energiekosten. Verder is het systeem een stuk efficiënter. Dit is zowel voor de club, de leden en het milieu een vooruitgang!

Ook in de communicatie richting leden zullen we in 2019 stappen gaan maken, we zijn druk bezig met het opzetten van Club.TV en Club.App. De Club TV zullen we in de komende periode gaan uitproberen. Uiteindelijk zullen we ook een SV Drieborg (voetbal) app gaan introduceren met al het laatste nieuws, de laatste standen en programma. De website zullen we op basis van dit systeem aanpassen. We hopen onze sponsoren zo ook een nieuwe digitaal uithangbord te bieden.
Ook zullen we in 2019 een enquete houden om de stemming onder de leden te peilen over allerlei onderwerpen om hierop samen een visie te kunnen vormen voor de komende jaren.
We hopen in 2019 ons nieuwe kleedkamergebouw te kunnen openen. Dit kunnen we echter alleen realiseren met zoveel mogelijk vrijwilligers naast ons fantastische vaste bouwers. Ook hier zetten we gezamenlijk de schouders eronder.

Alleen kunnen we niets, samen kunnen we alles.
Bestuur SV Drieborg