Voor het aanmelden, opzeggen, doorgeven van wijzigingen (NAW-gegevens, bankgegevens, etc.), vragen over de betaling van de contributie of andere vragen kan er contact opgenomen worden met het bestuur per e-mail via info@svdrieborg.nl.

 

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met een opzegtermijn van ten minste vier weken. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributiebijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

 

Contributie is altijd voor een heel verenigingsjaar verschuldigd. De vereniging zal maandelijks een evenredig contributiebedrag in rekening brengen. Wij schrijven de contributie rond de 26e van iedere maand door middel van een automatische incasso van uw rekening af.

 

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging Drieborg. Wedstrijdtoeslagen voor Turnen en Acrobatische Gymnastiek dienen apart voldaan te worden.

 

Seizoen 2021/2022: 01-07-2021 t/m 30-06-2022
Peildatum Contributie: 31-12-2021

 

Sport Leeftijdscategorie Tarief per jaar
Voetbal Pupillen 4 t/m 12 jaar € 78,00
Voetbal Junioren 13 t/m 17 jaar € 102,00
Voetbal Senioren 18 jaar en ouder € 174,00
Volleybal Recreatief Mix Junioren 13 t/m 17 jaar € 102,00
Volleybal Recreatief Mix Senioren 18 jaar en ouder € 126,00
Volleybal Competitie Dames Junioren 13 t/m 17 jaar € 102,00
Volleybal Competitie Dames Senioren 18 jaar en ouder € 174,00
Gymnastiek Pupillen 4 t/m 12 jaar € 78,00
Gymnastiek Junioren 13 t/m 17 jaar € 102,00
Gymnastiek Senioren 18 jaar en ouder € 126,00
Turnen voor beginners Alle leeftijden € 114,00
Acrobatische Gymnastiek Alle leeftijden € 138,00
Wedstrijdturnen Alle leeftijden € 180,00
Niet-spelend Alle leeftijden € 117,00

 

Kortingstelsel

Eerste sport Geen korting
Tweede sport 50% korting
Derde sport 60% korting
Vierde sport 80% korting

 

De duurste sport is altijd de eerste sport en zo verder aflopend. Bijvoorbeeld Acrobatische Gymnastiek & Turnen voor beginners: € 138,00 + € 57,00 (€ 114,00 – 50%) = € 195,00.

 

 

Tegemoetkoming

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

 

Hoofdsponsor