Ereleden en leden/vrijwilligers van verdienste zijn leden/vrijwilligers die vanwege een bijzondere of een zeer uitzonderlijke verdienste tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard. De benoeming wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid.

 

 

Ereleden

 

Derk Veld
Luit Stel
Lubbert Bruins †
Hendrik Salier †

 

 

Leden van verdienste

 

Hendrik Delger †
Bert Berends
Mart Bakker
Michael Kramer
Jan Meijer
Duncan van Raalte
Cor Roelofs

 

 

Vrijwilligers van verdienste

 

Roelie Delger
Albert Remmers
Albert Spa

Hoofdsponsor