Hierbij heten wij u van harte welkom als lid van S.V. Drieborg. Profiteer van onze combiregeling: u kunt meerdere sporten bij ons beoefenen met daarbij aantrekkelijke combikortingen. Zie de onderstaande lijst voor de exacte prijsgegevens t/m 31-12-2018.

Persoonlijke gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Geb. Datum:

Geb. plaats:

E-mail:

Afdelingen:Betaling contributie
1 x per maand d.m.v. een automatische incasso1 x per jaar d.m.v. toegezonden factuur

Als men kiest voor jaarlijkse facturatie van de contributie kost dit EUR 10 extra aan administratiekosten per jaar.

Bij betaling per automatische incasso IBAN-rekeningnummer hieronder invullen. Met het invullen van uw IBAN-rekeningnummer geeft u automatisch toestemming aan de vereniging om het totaalbedrag van uw rekening af te schrijven.

In de contributie zijn de kosten voor het bondslidmaatschap meegenomen. Ook de waskosten voor senioren en dames voetballers zijn hier in verwerkt.
Wedstrijd paspoorten en wedstrijd toeslagen voor turnen en acro gym zijn NIET in de contributie verwerkt en dienen apart voldaan te worden.

IBAN Bank-/ Giro nr.

De gegevens vermeld op dit aanmeldingformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten en de verspreiding van het clubblad.
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan en KNVB en/of KNGU i.v.m. de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB en/of KNGU de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB en/of KNGU-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.

Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen door u schriftelijk af te melden bij de penningmeester via info@svdrieborg.nl
U dient dit formulier digitaal te ondertekenen door de onderstaande gegevens in te vullen.

Ingangsdatum lidmaatschap.

Naam:

Plaats:

Datum:

Om veiligheidsredenen vragen wij u om de onderstaande code exact over te nemen. Dit is om SPAM berichten tegen te gaan.

captcha

Hoofdsponsor