Aan- en afmelden als lid:
Aanmelden als lid dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan op bijgevoegd formulier.

Ook wanneer men geen lid meer wil zijn, graag schriftelijk afmelden. Dit kan via info@svdrieborg.nl

Adreswijziging:
Geef uw adreswijziging tijdig door via info@svdrieborg.nl! Dit is belangrijk in verband met het afhandelen van de administratie.

Vrijwilligers:
Voor allerlei werkzaamheden is de hulp van vrijwilligers altijd van harte welkom. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

Sponsoren:

Door middel van reclameborden langs het veld, het ter beschikking stellen van de wedstrijdbal, bord van 50, voetbalkleding en anderszins sponsoren bedrijven en personen S.V. Drieborg. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Overzicht van de commissies:
Hieronder is een overzicht geplaatst van alle commissies die binnen de vereniging bestaan en waarvoor mensen zich kunnen aanmelden.

Voetbalcommissie:

 • Jeugdsecretariaat
  Regelen van jeugdwedstrijden.
  Regelen van teams en toernooien.
 • Aanleveren van stukjes voor de website
 • Incidentele acties voor het voetbal + gezamelijke activiteiten
 • Organiseren wedstrijden/toernooien
 • Organiseren sportgala
 • Bazaar

Gymcommissie:

 • Organiseren wedstrijden
  Opgave kinderen voor wedstrijd.
  Financiële afwikkeling van de wedstrijdgelden.
 • Organiseren uitvoering/sportgala
 • Ledenadministratie naar KNGU
 • Aanleveren stukjes voor website
 • Financiële acties

Kantinecommissie:

 • Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken in de kantine
 • Inkoop
 • Roosterplanning

Commerciële commissie:

 • Verantwoordelijk voor contacten met sponsoren
 • Zoeken naar nieuwe sponsoren

Technische commissie:

 • (Technisch) onderhoud van de accommodatie
 • Uitvoeren van klussen

Gezamelijke activiteiten:

 • Overleg met bestuur
 • Organiseren grote clubactie
 • Bazaar
 • Grote verloting
 • Sportgala

Uiteraard zullen er door de mensen in de verschillende commissies nog veel meer zaken geregeld worden, maar bovenstaand overzicht geeft een idee wat de commissies zoal doen. Mochten er mensen zijn de meer informatie willen of zich willen aanmelden, dan kunnen ze contact opnemen met het bestuur.

Hoofdsponsor