Bestuur en commissieleden Naam Telefoonnummer
Voorzitter Jan Bakker 0597 – 521984
Secretaris Jeroen Weeke 06-18883558
Penningmeester Dave Meijer 06-83253298
Bestuurslid Boelo Tijdens 672797
Bestuurslid Inge de Graaf
 Voetbalcommissie Mart Bakker (contactpersoon) 06-50658587
Bert Berends
Harm Bluhm
Jeroen Geerdsema
Martin Geerdsema
Berry Smith
Sander Spa
Gymnastiekcommissie Ingrid Miedema (contactpersoon) 417880
Mari-An van Dongen
Berdien de Groot
Hilda Renken
jeugd-volleybalcommissie Jacelien Abbas (contactpersoon)
Technische commissie Bert Berends (contactpersoon) 522127
Michael Kramer
Kees Kromjong
Jan Meijer
Cor Roelofs
Hendrik Stel
Commerci√ęle commissie Dave Meijer (contactpersoon) 06-83253298
Reint Aukes
Pieter Bakker
Niels Beukeboom
Patrick Broeren
Elroy Delger
Daan Delger
Arnout de Groot
Sander Spa
Kantinecommissie Katja Duits (contactpersoon) 521987
Ine Berends (inkoop)
Website Jeroen Weeke (contactpersoon) 06-18883558
Wedstrijdsecretaris Mart Bakker 06-50658587

Hoofdsponsor