Wil jij lid worden van S.V. Drieborg? Dat kan! Iedereen is van harte welkom!

 

Proeftraining

Wil je een keer kijken of sporten bij S.V. Drieborg iets voor jou is? Of ben jij al lid en wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen die geïnteresseerd is krijgt de kans om twee keer gratis mee te trainen, zonder verplichtingen.

 

Aanmelden

Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging via e-mail en je bent direct welkom om te komen trainen.

 
 
Je lidmaatschap
 
Voetbal Veld AlgemeenVolleybal Recreatief MixVolleybal Competitie DamesGymnastiekTurnen voor beginnersAcrobatische GymnastiekWedstrijdturnenNiet-spelend (voor bijvoorbeeld trainers, scheidsrechters en vrijwilligers)
 
 
Voormalig of huidige vereniging
 
Ben je al eerder lid geweest van S.V. Drieborg, KNVB of NEVOBO of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB of NEVOBO?
 
NeeJa
Vul indien bekend onderstaande gegevens in.
 


 
 
Je gegevens
 
ManVrouw


 
 
Adres
 


 
 
Contact
 


 
 
Betaling contributie
 
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Sportvereniging Drieborg.
 
De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nummer nodig. Wij schrijven uw contributie rond de 26e van iedere maand automatisch van uw rekening af. Wordt je contributie betaald door het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Neem dan contact met de penningmeester per e-mail (info@svdrieborg.nl) of telefoon (06 832 532 98).
 

 
 
Opmerkingen
 
Heb je iets dat je aan de ledenadministratie van S.V. Drieborg wilt meegeven? Geef dat hier dan even aan.
 

 
 
Privacyverklaring
 
Lees de onderstaande privacyverklaring van S.V. Drieborg goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe S.V. Drieborg omgaan met persoonsgegevens.
 
Privacyverklaring S.V. Drieborg (Mei 2018)
 
 
Ondertekening
 
Je dient dit formulier digitaal te ondertekenen door de onderstaande gegevens in te vullen. Nog géén 18 jaar? Laat dit formulier dan ondertekenen door je ouder(s) of gezagshouder(s).
  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan S.V. Drieborg doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en overige bedragen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van S.V. Drieborg.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met een opzegtermijn van ten minste vier weken. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributiebijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 
Lid worden van een vereniging is niet hetzelfde als een contract sluiten met een bedrijf. De regels waaraan de vereniging en haar leden zich moeten houden, staan in de Statuten en in het Huishoudelijk Reglement.
 
Om veiligheidsredenen vragen wij u om de onderstaande code exact over te nemen. Dit is om SPAM tegen te gaan.
captcha

Hoofdsponsor