Het lidmaatschap loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

 

Jammer dat je het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen. Dit kan uiterlijk één maand voor het aflopen van het jaarlidmaatschap. Lees hieronder hoe het werkt.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 juni bij ons binnen te zijn. Dit kan eenvoudig via een e-mail naar info@svdrieborg.nl. Geef daarbij je NAW-gegevens en de reden van opzegging door. Het lidmaatschap zal dan per 1 juli worden beëindigd. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

 

Komt de opzegging na 1 juni bij ons binnen dan blijft de jaarlijkse contributiebijdrage volledig verschuldigd.

 

Opzeggen kan op elk moment in het jaar. Je lidmaatschap eindigt echter altijd per 30 juni.

 

Geen e-mail? Stuur je opzegbrief naar:

Sportvereniging Drieborg
T.a.v. het Bestuur
Oudeweg 2
9688RE Drieborg

 

Zie ook:
> Statuten

Hoofdsponsor