Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de sportvereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijk portefeuillehouder. Deze fungeert daarvoor als eerste aanspreekpunt.

 

Binnen de vereniging zijn diverse afdelingen en commissies actief om de vereniging in goede banen te leiden. Streven van het bestuur is dat zij zelfstandig hun verantwoordelijkheden oppakken. De leden van het bestuur maken onderdeel uit van een commissie of afdeling, waardoor er korte lijnen zijn met het bestuur.

 

Zie onderstaande voor meer informatie en de contactgegevens.

 

Bestuur

Voorzitter Jan Bakker 06 116 037 40
Secretaris Jeroen Weeke 06 188 835 58
Penningmeester Dave Meijer 06 832 532 98
Algemeen lid Inge de Graaf
Algemeen lid Boelo Tijdens

 

Wedstrijdzaken

Voetbal Mart Bakker 06 506 585 87
Volleybal Jacelien Abbas 06 232 858 17
Gymnastiek Ingrid Miedema 06 130 692 96

 

Ondersteunende commissies

Accommodatie Jan Meijer 06 422 470 19
Horeca Ine Berends 06 294 807 02
Sponsoring Inge de Graaf 06 208 410 09
Sportvelden Bert Berends 06 800 451 03

 

Hoofdsponsor