Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de sportvereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijk portefeuillehouder. Deze fungeert daarvoor als eerste aanspreekpunt.

 

Binnen de vereniging zijn diverse afdelingen en commissies actief om de vereniging in goede banen te leiden. Streven van het bestuur is dat zij zelfstandig hun verantwoordelijkheden oppakken. De leden van het bestuur maken onderdeel uit van een commissie of afdeling, waardoor er korte lijnen zijn met het bestuur.

 

Zie onderstaande voor de contactgegevens.

 

Bestuur

Voorzitter Jacelien Abbas 06 232 858 17
Secretaris Inge de Graaf 06 208 410 09
Penningmeester Dave Meijer 06 832 532 98
Algemeen lid Vacature
Algemeen lid Vacature

 

Wedstrijdsecretarissen

Seniorenvoetbal Mart Bakker 06 506 585 87
Jeugdvoetbal Jacelien Abbas 06 232 858 17
Volleybal Jacelien Abbas 06 232 858 17
Gymnastiek Brenda Gremmer 06 370 100 37

 

Sport ondersteunende commissies

Technische commissie Dave Meijer 06 832 532 98
Voetbalcommissie Mart Bakker 06 506 585 87
Jeugdcommissie Jacelien Abbas 06 232 858 17
Scheidsrechterscommissie Berry Smith 06 236 219 17‬
Zaalcommissie Lisa Boonman 06 308 733 01‬

 

Algemeen ondersteunende commissies

Accommodatie Jan Meijer 06 422 470 19
Activiteiten Coen Spa 06 535 786 96
Kantine Katja Duits 06 408 022 51
Sponsoring Vacature
Sportvelden Luit Stel 06 224 588 63‬
Media Vacature

 

Hoofdsponsor