Drieborg is een dijkdorp in de Gemeente Oldambt gelegen in het oosten van de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp telt ongeveer 315 inwoners, terwijl in het buitengebied rond Drieborg nog 155 mensen wonen. De Sportvereniging Drieborg speelt een grote rol in het gemeenschapsleven van het dorp Drieborg. Naast een voetbalafdeling heeft de club ook een gymnastiek- en volleybalafdeling. De vereniging heeft momenteel 165 leden verdeeld over de verschillende afdelingen.

 

De voetbalelftallen spelen hun thuiswedstrijden op het Lubbert Bruins Sportpark. De gymnastiek- en volleybalafdeling maken gebruik van de sporthal, dat gelegen is aan de G. Topelenstraat in Drieborg. De Stichting Sporthal Drieborg is eigenaar van deze sporthal. Zij verzorgen het beheer en de onderhoudsactiviteiten van de sporthal en de sportvereniging betaald daar een vergoeding voor.

 

S.V. Drieborg is op 7 februari 1947 opgericht als Voetbalvereniging (V.V.) Drieborg. Veertig jaar later worden de gymnastiek- en volleybalafdeling aan de voetbalvereniging toegevoegd, omdat deze niet langer zelfstandig kunnen functioneren. V.V. Drieborg wordt zodoende een OMNI-vereniging. In 2001 wordt de naam van V.V. Drieborg gewijzigd en statutair vastgelegd als S.V. Drieborg. Het verenigingsdoel wordt omschreven als: Het bevorderen van alle sport in Drieborg en haar omgeving.

 

In 2009 wordt er een begin gemaakt met het eerste deel van het project Revitalisering Sporthart Drieborg. Er wordt een nieuwe kantine, met bestuurskamer, gebouwd door de leden van de sportvereniging. De financiering is tot stand gekomen door subsidies en sponsoring. Leden willen laten zien tróts te zijn op hun vereniging. Er wordt een nieuw logo gepresenteerd en diverse activiteiten worden onder een breder publiek bekend gemaakt. Drieborg wordt alom geroemd om haar bedrijvigheid en ondernemerschap.

 

Afgelopen jaar is er een vervolg gegeven aan het project dat negen jaar geleden is ingezet om het sportpark en de sporthal te moderniseren. De Gemeente Oldambt heeft het mogelijk gemaakt om de toplaag van het hoofdveld volledig te renoveren en een gehele nieuwe drainage aan te leggen. Daarnaast zijn enorm veel vrijwilligers bezig geweest om gratis verkregen doelen, ballenvangers, omheiningen en veldverlichting op de sportvelden te plaatsen. Momenteel is de kleedruimte onderwerp van vernieuwing. De bouwactiviteiten zijn al in vergevorderd stadium en het gebouw is inmiddels wind- en waterdicht gemaakt. Ook dit gebeurt heel met de inzet van vrijwilligers.

Hoofdsponsor