Als je lid wordt van Sportvereniging Drieborg (S.V. Drieborg), informatie aanvraagt via onze website of app, telefonisch contact met ons opneemt, of een andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van jou.
 
S.V. Drieborg is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in onderstaande Privacyverklaring. Dit kan gaan om gegevens die jij bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website of in de app hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de S.V. Drieborg jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.
 
In onderstaande privacyverklaring staat hoe S.V. Drieborg omgaat met je persoonsgegevens.
 
Privacyverklaring S.V. Drieborg (Mei 2018)

Hoofdsponsor