Statuten zijn een soort handboek waarin beschreven is welke procedures er in een organisatie gelden en wie verantwoordelijk is voor welke zaken. Ieder lid van Sportvereniging Drieborg wordt geacht de statuten te kennen, en na te leven. De statuten zijn openbaar en gedeponeerd bij de KVK. Datum akte laatste statutenwijziging is van 15 oktober 2010.

 

Via de link hieronder kunt u de statuten van Sportvereniging Drieborg downloaden.
 

Statuten S.V. Drieborg

Hoofdsponsor